Smutnice se před splíny ráda schová do hlíny

Až si zlikviduješ smutnice,
začneš po nich smutnit,
pak vynaložíš tisíce
za manuál hutný,
kde opatřit si nové máš,
a smutek svůj jim darem dáš.
Smutnit je jim přirozené,
slzy hlínu totiž zvlhčují,
ony nemají radost ze suché země,
tu promočenou milují.

Co se jednomu může zdát šílené, je pro šílence inspirativní. Děkuji své kamarádce Romaně za její facebookový status, který jsem nemohl nechat bez povšimnutí.