Vyplašená včela, ve vlasech skryje se zcela

Stane se to hravě,
že přistane mi v hlavě
vyplašená včela,
než zjistím, odkud asi
usedla na mé vlasy,
skryje se v nich celá.

Proč mít v hlavě jen brouky,
když po vzoru rozkvetlé louky
mohu se oddávat silně
bzučícímu tvoru,
jemuž se nechce dolů,
doráží jak včela pilně.

Příště než větev fiknu,
do stromu zrakem vniknu
a zaposlouchám se, jsou-li
v něm skryty další včely,
které by zas mi chtěly
způsobit na hlavě bouli.