Jaro přichází

Jaro už je v kalendáři,
slunce náležitě září,
hřeje nás na našich tvářích.

Krev v žilách se touhou vaří,
v přírodě se všechno páří
a leckdo myslí na hřích.

Lepé děvy i hoši švarní
pod vlivem atmosféry jarní
šokují pracovníky farní.

Skot na loukách šťastně bučí,
když na stromech kolem pupeny pučí,
a na dudy se dudat učí.

Lidé na dvorcích zametají,
vrabčáci jim k tomu štěbetají
a nic se před nimi neutají.

Chcete-li prožít pohádku,
navštivte svoji zahrádku,
šenkýřka bude mít radost
a splaví z vás kdejakou starost.