Když je břemen příliš, jen ostrý řez vrátí síly

Vždy je tu naděje na novou sílu, jen někdy je třeba použít pilu

Když síly ti dochází
pod tíhou nesnází,
když vyšťavený si připadáš,
neplatí jistoty, které znáš,
již nelze se ohnout více
a bojíš se plamínku svíce,
vyschl ti zdroj elánu,
s nímž budíval ses po ránu,
tvé pomalé pohyby
probouzí pochyby,
zda nepraskneš pod tou zátěží,
zkus části se zbavit, to tě osvěží.
Nenech si v zimě ani ve vedrech,
břemeno příliš těžké na bedrech.
Někdy si říkáš, že naděje již není,
leč radikální řez pomůže opět k narašení,
pomůže najít nové síly,
ačkoli zdánlivě již nezbyly.
Odpočinek ti hlavu pročistí,
i suchý strom se někdy znovu olistí.