Když se houpe židle, řešením je bible

Zjevila se včera zpráva:
„Je konec, začneme opět od Adama.“
Hůře snad bylo, tak pane Vojtěchu,
snažte se být nám tam jen pro potěchu.

Snad chopíte se druhé šance,
ať přestanou už ty divné tance
a ať se děje, co se děje,
nedejte příliš na Andreje.

Kličkuje stále od lidí k hradu,
trpí už únavou a mluví z hladu.
Velice rád si libuje
v tom, že zázraky slibuje.

Snaží se přesvědčit,
že nás spasí,
bohužel ví už lid,
že často vše sprasí.

Tak pevné nervy a postoje,
nenechte se do postroje
navléknout od naší vrchnosti,
a nepřidělávejte nám starosti.