Rozloučení s únorem ;-)

Radostí si klidně křič,
že únor už je téměř pryč,
že březen ho zítra střídá.

Snad přijde brzy více dní,
kdy slunce (nejen polední)
na oblohu se vydá.

Ta myšlenka mne konejší,
že přijdou už dny teplejší,
to člověk moc rád vídá.

Naštěstí letošní zima
byla docela prima,
ač lyžař by řekl bída.