V červnu dvacky poplavou do Týna nad Vltavou

Nad Vltavou je ten Týn,
kde podílí se lidí tým
na záchraně čtyřnohých tvorů
vyhozených z domů i dvorů.

V depozitu u Romany
kočky nejsou nikdy samy,
bývají tam v hojném počtu,
rád jsem tedy, když se dočtu,

že kočky v srdci místo mají,
spokojeně si tu spolu hrají,
obzvlášť když se dobře nají,
lépe bude snad než v máji.

Veronika se věnuje
léčivům a s bylinkami čaruje,
někdy je také třeba
jako zpovědní vrba.

Maruška je precizní,
snad to špatně nevyzní,
připomene termíny, co hoří,
v dílničce ledacos s dětmi tvoří.

Jitka splétá pavučiny
lépe nežli leckdo jiný,
díky ní na vás svítí
novinky v té síti sítí.

S pomocníky ostatními
od jara až do konce zimy,
snaží se pomáhat potřebným
zvířátkům, tak díky pro celý tým.

V červnu byl zařazen spolek
Kočka v srdci (ten tým hodných holek)
jako cíl pro dvacek průvod,
každý jistě tuší důvod.

Dvacku mnoho z nás postrádat může,
a bude-li nás velký počet,
Kočce v srdci to pomůže
lépe řešiti potřeby koček.

Spolek Kočka v srdci bude vděčný za každou dvacku, kterou pošlete na jejich transparentní účet v rámci červnového kola akce Dvacku za dvacku. Zaslané příspěvky pomohou zajistit kočkám krmivo a nutnou veterinární péči.

Bližší informace najdete na: