Netlač těžkou káru, vezmi do divočiny čáru

Na kamenitém pobřeží
dva, kterým na sobě záleží,
zatím ještě neleží.
Proč také, když v létě nesněží
a jim dobře je,
když oheň ohřeje
na vidličku napíchnutý
špekáček plný letních chutí.
Láska prý prochází žaludkem,
tak nechtějte vědět, zda za plůtkem
postavili si dva stany
nebo se v jednom k sobě vinou,
aby nebyli v noci sami
na svoje splynutí s divočinou.

Inspirováno ilustrací od Lucie Kacrové s dvěma lidmi, kteří si na pláži pod hvězdnou oblohou s úplňkem opékají špekáčky. Najdete na Instagramu